Zahrada Beroun řadový dům

místo: Beroun

investor: soukromá osoba

stupeň: studie, DPS

projekt: 2013

realizace: 2013

Velmi svažitou zahradu je možné přehlédnout z oken domu a terasy téměř celou jako vystavené malířské plátno. Po obou delších stranách zahrady jsou v organických tvarech vedeny záhony, které dávají zaniknout pravidelnému obdélnému tvaru parcely. Taktéž volba dominantní rostliny - okrasné traviny dochan (Pennisetum) dává zahradě dynamiku a pohyb. Svah je členěn třemi kamennými zídkami, vysokými právě jen tak, aby se na ně dalo posadit. Aby člověk měl chuť vystoupat do prudkého svahu zahrady, jsou zde pro něj po cestě přichystány „odměny“ v podobě měsíčních jahod, které plodí celé léto.

Zahrada byla již po roce od založení téměř bezúdržbová, kosení malé plochy trávníku nezabere příliš času.

 

Foto:

Tomáš Rasl (3, 4)